EST | ENG | RUS |

AS Irbistero on asutatud 1996.aastal

Firma prioriteetseks tegevussuunaks on erinevate renoveerimis-, projekteerimis- ja ehitustööde teostamine. Firma on edukalt teostanud üldehitustöid kõrgehitistel nendes kohtades, kus tellingute ja ehitusmehhanismide kasutamine on osutunud võimatuks.

Meie firma spetsialistid teostavad kõrgekvaliteetselt üldehitus-, remont-, restaureerimis- ja projekteerimistöid nii tava-, kui kõrgrajatistel, arhitektuurimälestistel ja muudel.