EST | ENG | RUS |

Firma teostab uurimis-, rekonstrueerimis-, üldehitus-, remont- ja projekteerimistöid objektidel nagu: katlamajade suitsukorstnad, mitmesugused mastid, tootmishooned ja rajatised.

Uurimistööde tulemuste põhjal annab firma välja ettepanekud remont-taastamistööde teostamiseks, mille täitmine pikendab hoone või rajatise kasutusiga. Vajadusel viiakse läbi raudbetooni jt. materjalide katsekehade laboratoorseid tugevusproove ja püsivuskatseid.

Kõrgtöid teostatakse tööstusliku alpinismi meetodil, mis võimaldab töid teostada suvalisel kõrgusel ja suhteliselt odavalt. Firma kavandab ka selliste tööde teostamist, mida pole võimalik läbi viia standardsete ehitusmeetoditega.