EST | ENG | RUS |

Restaureerimine ja ehitus

Firma teostab restaureerimistöid Muinsuskaitseametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile alluvatel objektidel nagu: fassaadide, katuste, mitmesuguste hoonete dekoratiivelementide taastamine, samuti vundamentide hüdroisolatsiooni teostamine ja muud.

Ehitustöid teostatakse alates nulltsüklist, kaasa arvatud kommunikatsioonid nagu küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, elektripaigaldis ja välisvõrgud. Ehitatakse juurdepääsuteed ja teostatakse territooriumi haljastus.